10 maddede Gelire Endeksli Senet ile ilgili herşey

Sorular ve yanıtları şöyle: 

Gelire endeksli olduğu söz edilen senetler hangi kurumun gelirine endeksli olacak? 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri içerisinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat hisselerine endeksli olacak. 

Ödenecek minimum bir gelir oranı olacak mı? Olacaksa bu oran nasıl belirlenecek? 

İlgili endeks kıymeti taban 95 ve azami 110 düzeyinde olabilecek ve bu kapsamda yatırımcıya ilan edilen kupon oranının taban yüzde 95ine denk gelen bir getiri garantisi sunulacak. 

Duyuru ve talep toplama süreçleri nasıl gerçekleştirilecek? 

Bakanlığın internet sayfasından kamuoyu ile paylaşılacak. Senetlerin ihracı halka arz usulüyle gerçekleştirilecek, talep toplama süreci aracı bankalarla belirlenecek. 

Üründen faydalanmak isteyen vatandaşlar hangi adımları izleyecek? 

Aracı bankalar vatandaşları ayrıntılı bir halde bilgilendirecek. Vatandaşlar aracı bankalara müracaat yaparak bu eseri çarçabuk alabilecek. 

Ürünün vadesi ve vade getirisi nasıl hesaplanacak? 

Senedin vadesi 6 ay olarak belirlendi. Sonraki evrelerde 1 yıl ve/veya öbür vadelerde de ihraç yapılması öngörülüyor. 

Ürün hangi bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek? 

İlk etapta Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. 

Vatandaşların gelir hisselerindeki değişimlerden olumsuz etkilenmesi nasıl önlenecek? 

Senedin sonuncu getiri oranı, bakanlık tarafından belirlenen getiri oranının hasılat hisse gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks kıymeti ile çarpılması yoluyla ortaya çıkacak. Hasılat hisseleri gerçekleşmelerinin projeksiyon fiyatının üzerinde olması durumunda yatırımcı daha yüksek bir getiri elde edebilecek. 

Sisteme yalnızca gerçek bireyler mi dahil olacak? Şirketler dahil olabilecek mi? 

Söz konusu senetler yalnızca gerçek bireylere ihraç edilecek 

Kur Muhafazalı Mevduat hesabın ya da açıklanan farklı eserleri kullananlar bunu da kullanabilecek mi? 

Anılan hesap ve/veya eserleri kullanan vatandaşlar da bu senetleri satın alabilecek. 

Sisteme yalnızca döviz hesabını bozduranlar mı dahil olacak? 

Söz konusu ihraçlara tüm ferdî yatırımcılar dahil olabilecek.