Merkez Bankası’ndan Enflasyon Yorumu: ‘Enflasyonda Artış Alt Gruplar Geneline Yayıldı’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunu yayımladı.

Mayıs ayına ilişkin Merkez Bankası’nın Aylık Fiyat Gelişmeleri başlıklı enflasyon yorumu da burada????

Tüketici fiyatları Mayıs ayında yüzde 2,98 oranında artmış, yıllık enflasyon 3,53 puan yükselişle yüzde 73,50 olarak gerçekleşmiştir. 

Bu devirde, tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt kümeler geneline yayılırken bu gelişmeye en bariz katkı temel mal ve hizmet kümelerinden gelmiştir. 

Mayıs ayında, temel mal kümesinde yıllık enflasyon tüm alt kümelerde artış kaydetmiştir. 

Hizmet kümesinde yıllık fiyat artışı ulaştırma hizmetlerinde görece yatay seyrederken, lokanta-otelde daha besbelli olmak üzere öteki alt kümelerde yükselmiştir. 

“Bir evvelki ay yüksek oranda artan taze meyve zerzevat fiyatlarında bu periyotta zerzevat fiyatları kaynaklı olarak kısmi bir düzeltme izlenmiştir”

Gıda fiyatlarında yıllık enflasyon işlenmemiş besinde gerilerken işlenmiş besinde yükselmeye devam etmiştir. 

Enerji fiyatlarında şebeke suyu ve akaryakıt kalemleri öne çıkmıştır. 

Bu devirde, milletlerarası emtia fiyatları, döviz kuru gelişmeleri ve tedarik zincirinde süregelen aksamalarla üretici fiyatlarındaki artışlar sürmüştür. 

Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etmiştir.