Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye’de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya

Dünyanın en zengin mitolojilerinden biri Türk mitolojisi. Geçmişten günümüze kadar uzanan hikayeler arasında bazıları ise sadece kulağa gelmesi durumunda bile insanları korkutmaya yetiyor. İşte yüz yılardan bu yana kulaktan kulağa gelen o hikayelerden biri de Karakoncolos hikayesi.

GECELERİ ORTAYA ÇIKIYOR

Efsaneye göre yaratık kara renkte ve çok çirkin. Karakoncolos maymun, kedi veya çocuk büyüklüğünde. Aslında pek zararlı olmadığı halde görüntüsü insanlarda paniğe neden olur. Kürklü olarak betimlenir. Geceleri gezer. Bulgar kültürünün Türk tarihiyle olan ortak kökeni sonucu Bulgar halk edebiyatında “Karakonjul” adıyla yer alır.

Tüyleri diken diken eden şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorusuna 'kara'yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor

VERİLEN CEVABIN İÇİNDE “KARA” GEÇMELİ

Kara kelimesi geceyle ilişkili olarak değerlendirilir. Zemheride (kışın en soğuk zamanı) sokaklarda dolaşır, rastladığına “Nereden geliyorsun, Nereye gidiyorsun? gibi sorular sorar. Verilecek yanıtların içinde mutlaka “kara” kelimesi olmalıdır (Karasu’dan geliyorum, Karakışla’ya gidiyorum gibi).

TARAKLA ÖLDÜRÜYOR

Böyle yapılmadığında Karakoncolos elindeki kocaman bir tarakla vurarak karşısındaki insanı yaralar, hatta öldürür. Kendisinden korunmak için kış günleri evlerdeki taraklar ortada bırakılmaz, saklanır.

Tüyleri diken diken eden şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorusuna 'kara'yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor

KÖTÜLÜK CİNİ OLARAK BİLİNİYOR

Türk mitolojisinde, Karakoncolos, ‘kara renkte ve çirkin olarak tasarımlanan bir umacı, bir kötülük cini’dir. Özellikle Kuzeydoğu Anadolu Türk kültüründe yer etmiş ve Bulgar folkloründe de rastlanan bir yaratıktır. Bir tür öcüyü andıran karakoncolos pek dehşetengiz sayılmaz ve zararsız olduğuna inanılır.

Tüyleri diken diken eden şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorusuna 'kara'yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor

BULGARLAR DA GECE GEZDİĞİNE İNANIYOR

Bununla birlikte zaman zaman gerçek anlamda şeytanî bir şekilde betimlendiği de olmuştur. Kürklü olduğuna inanılan bu yaratığın isminin Yunanca Kalikantzaris’den gelmiş olabileceği de öne sürülür. Bulgar folklorunda yaratığa verilen Bulgarca isim ise Karakondjul’dur ve geceleri gezdiğine inanılır.

Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya kara yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor