Kira artışına ‘resmen’ %25 sınırı

 

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikte şu tabirler yer aldı: 

“Konut kiraları bakımından bu unsurun yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri ortasında yenilenen kira periyotlarında uygulanacak kira bedeline ait mutabakatlar, bir evvelki kira yılına ilişkin kira bedelinin yüzde 25’ini geçmemek şartıyla geçerlidir. Bir evvelki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara nazaran değişim oranının yüzde 25’in altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun vadeli kira mukavelelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek halde yapılan kontratlar, fazla ölçü istikametinden geçersizdir. Bu fıkra kararı, 344 üncü hususun ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.”