Umut Nur Sungur Yazio: Sanatta Konu ve Tema

Sanat denince, çoğumuzun aklına uzun yıllar evvel yapılmış sanat yapıtları gelir. Dünya gelişip değiştikçe, sanat da gelişmeye, değişmeye ve dünyayı yansıtmaya devam etmektedir.

Geçmişte sanat dinden, mitolojiden ve para ödeyen işverenlerin taleplerinden etkilenirken, çağdaş sanatın emeli sanat yapıtının tabiatına meydan okumak olmuştur.

Elmalar ve Peçete (1880) Paul Cezanne

Çağdaş sanat ise toplumsal ve kültürel yorum sağlamanın bir yolu, kendini tabir etme aracıdır. Genellikle sanat, sanatçıyı yansıtır ve bu nedenle de çeşitli bakış açılarını aktarır. Açıkçası sanat, tek tip değildir ve kesin olarak tanımlanması da güç olabilir. Çağdaş Sanat, günümüz ömrünün karmaşık bir incelemesini yapar. İncelenebilecek ortak temalar ise; kimlik, vücut, teknoloji, globalleşme, göç, toplum, kültür, bellek, vaktin geçişi ve sosyopolitik kurumların sanatsal eleştirisi.

Peki, sanatta tema ve husus ortasında bir fark mıdır? Sanatta bir tema ekseriyetle direkt bir bildiriden fazla hayata, topluma ve hatta insan tabiatına dair içgörüler sağlayan örtük bir iletidir. Tema derindir ve üniversal bir şey iletir. Daha çok fotoğrafın manası ile ilgilidir.

Konu ise sanat yapıtında temsil edilen ana fikri söz eder.

 Elma, Armut, Limon ve Üzümlerle Natürmort (1887) Van Gogh

Kısaca, yapıtın özüdür. Bir sanat yapıtının konusunu belirlemek için kendinize şu soruları sorabilirsiniz; “Bu sanat yapıtında gerçekte ne tasvir ediliyor? Sanatçı dünyaya ne tabir etmeye çalışıyor… verdiği bildiri ne? Bu iletisi nasıl iletiyor? ”Konu, rastgele bir şey olabilir, gerçek yahut hayali, elmalar, ağaçlar, tekneler, kalabalıklar, kaleler, köpekler, periler… Örneğin, diyelim ki konusu elmalar olan bir natürmort fotoğraf yaptınız. Yaşlanma yahut vaktin geçişini söz etmenin bir yolu olarak da elmaları çeşitli çürüme hallerinde boyadınız.  Bu durumda husus elmalar, tema ise yaşlanmak olacaktır.

Peki sanatkarların yüzyıllardır inceledikleri 6 ana husus nedir birlikte bakalım mı?

Adamın Oğlu (1964) Rene Magritte

Natürmort – belli bir formda bir ortaya getirilmiş cansız objelerin bir koleksiyonu

Manzara – dağlar, uçurumlar, ırmaklar vb. üzere doğal manzara

Doğa – makul doğal elementlerin odaklanmış bir görünümü yahut yorumu

Portre/Figür – belli bir kişinin yahut hayvanın yahut bunların bir kümesinin görüntüsü

Mimari – mimari yapılar

Soyut – temsili olmayan, rastgele bir hususa dayanmayan lakin renk teorisi, desen, boşluk yahut öbür görsel fikirler yahut sanat öğeleri yahut unsurları sergileyen bir sanat eseri

Siz ustaların elma fotoğraflarından hangi temaları tespit ediyorsunuz?

Web

Instagram